Referencje od firmy STRABAG

Referencje STRABAGNiniejszym listem referencyjnym potwierdzam, że Kamieniarstwo “PAKAL” Krystian Prucnel […] realizowało dla firmy STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków zamówienie na dostawę na budowę w Lęborku na ul. Kusocińskiego oraz na ul. Krzywoustego (2/CPBT/MK/2014) następujących wyrobów granitowych:

kostka granitowa 15/17 szara w ilości 237,31 ton.

Dostarczone materiały zostały wykonane zgodnie z zamówieniem. Współpracę z tą firmą oceniamy bardzo dobrze